Startsperre teknologi

Startsperren er en elektronisk tyverisikring. Den aktiveres automatisk når tenningsnøkkelen tas ut, og ved hjelp av motorstyreenheten forhindrer den langt på vei at bilen kan startes av uvedkommende. Systemet fungerer ved hjelp av en sender- og mottakerenhet (transponder) som er integrert i tenningsnøkkelen.

Denne enheten sender en ny kode til bilens elektronikk hver gang bilen startes. Nøkkelen må ha riktig kode for å oppheve startsperren. En ny kodeteknikk sikrer systemet mot elektronisk kopierte bilnøkler.

Merk: Ingen systemer kan beskytte 100 % mot tyveri. Startsperren er ikke uovervinnelig.