leses her...

En gylden regel er at begynner en rød lampe å lyse under kjøring, bør man stoppe umiddelbart og sjekke feilen
Er lampen oransje som lyser, betyr det at man kan kjøre til verkstedet. Utformingen av varsellampene på de enkelte bilmodellene kan variere noe.

NAF har listet opp feilmeldingene som kan leses her…